Skip navigation

Chemical phenylglyoxylic acid

These chemicals have comparable sets of interacting genes to phenylglyoxylic acid.

Filter by interaction type
Similarity Index Common
Interacting
Genes
mandelic acid 0.5 0.5 2
10,11-dihydro-10,11-dihydroxy-5H-dibenzazepine-5-carboxamide 0.33333 0.33333 1
1,1,1,2-tetrafluoro-2-chloroethane 0.33333 0.33333 1
1,2-dihydroxy-1,2-dihydronaphthalene 0.33333 0.33333 1
1,3-butylene glycol 0.33333 0.33333 1
1-phenylimidazole 0.33333 0.33333 1
2,3,5,6-tetrachlorophenate 0.33333 0.33333 1
2,3,5-trichlorophenol 0.33333 0.33333 1
2-(allylthio)pyrazine 0.33333 0.33333 1
2-piperidone 0.33333 0.33333 1
(4-amidinophenyl)methanesulfonyl fluoride 0.33333 0.33333 1
4-bromostyrene 0.33333 0.33333 1
4-chlorostyrene 0.33333 0.33333 1
5,15-diphenylporphyrin 0.33333 0.33333 1
9,10-epoxy-9,10-dihydrophenanthrene 0.33333 0.33333 1
allyl cyanide 0.33333 0.33333 1
chalcone epoxide 0.33333 0.33333 1
chrysene-5,6-oxide 0.33333 0.33333 1
cyclohexene oxide 0.33333 0.33333 1
disparlure 0.33333 0.33333 1
ethylene bromohydrin 0.33333 0.33333 1
ferric-adenosine triphosphate complex 0.33333 0.33333 1
isobutyronitrile 0.33333 0.33333 1
methylethylnitrosamine 0.33333 0.33333 1
muconic acid 0.33333 0.33333 2
norflurane 0.33333 0.33333 1
propargyl alcohol 0.33333 0.33333 1
propionamide 0.33333 0.33333 1
purpurogallin 0.33333 0.33333 1
(S)-2-methylbutyronitrile 0.33333 0.33333 1
t-butyl acetylene 0.33333 0.33333 1
tetrachlorophenol 0.33333 0.33333 1
thioacetamide-S-oxide 0.33333 0.33333 1
trichloromethyl free radical 0.33333 0.33333 1
valerophenone 0.33333 0.33333 1