Skip navigation

Chemical diisobutyl phthalate

These chemicals have comparable sets of interacting genes to diisobutyl phthalate.

Filter by interaction type
Similarity Index Common
Interacting
Genes
Chlordecone 0.16975 0.16975 266
Haloperidol 0.1687 0.1687 345
butylparaben 0.10658 0.10658 191
Dihydrotestosterone 0.10444 0.10444 186
Pentachlorophenol 0.09419 0.09419 308
Methyltestosterone 0.08831 0.08831 241
propylparaben 0.07436 0.07436 114
dibenzothiophene 0.06242 0.06242 104
2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether 0.06042 0.06042 222
Tetracycline 0.05868 0.05868 119
Chlorpromazine 0.0566 0.0566 108
3,4,5,3',4'-pentachlorobiphenyl 0.05636 0.05636 178
Amiodarone 0.05246 0.05246 148
sodium bichromate 0.05127 0.05127 155
Dexamethasone 0.05056 0.05056 391
Dioxins 0.05039 0.05039 117
Ethinyl Estradiol 0.05029 0.05029 510
sodium arsenate 0.05002 0.05002 160
Genistein 0.04952 0.04952 187
Chlorpyrifos 0.04875 0.04875 111