Skip navigation

Chemical 6-hydroxychlorzoxazone

These chemicals have comparable sets of interacting genes to 6-hydroxychlorzoxazone.

Filter by interaction type
Similarity Index Common
Interacting
Genes
1,1,1,2-tetrafluoro-2-chloroethane 0.5 0.5 1
1,3-butylene glycol 0.5 0.5 1
1-phenylimidazole 0.5 0.5 1
2,3,5,6-tetrachlorophenate 0.5 0.5 1
2,3,5-trichlorophenol 0.5 0.5 1
2-(allylthio)pyrazine 0.5 0.5 1
2-piperidone 0.5 0.5 1
(4-amidinophenyl)methanesulfonyl fluoride 0.5 0.5 1
4-bromostyrene 0.5 0.5 1
4-chlorostyrene 0.5 0.5 1
5,15-diphenylporphyrin 0.5 0.5 1
allyl cyanide 0.5 0.5 1
aqua(edetic acid)chromium(III) 0.5 0.5 1
diaqua(disalicylaldehyde ethylenediamine)chromium(III) 0.5 0.5 1
ethylamine 0.5 0.5 1
ethylene bromohydrin 0.5 0.5 1
ferric-adenosine triphosphate complex 0.5 0.5 1
formycin 0.5 0.5 1
isobutyronitrile 0.5 0.5 1
isopropyl palmitate 0.5 0.5 1
margaric acid 0.5 0.5 1
methylethylnitrosamine 0.5 0.5 1
methylphosphate 0.5 0.5 1
monoethyl phosphate 0.5 0.5 1
n-butylamine 0.5 0.5 1
norflurane 0.5 0.5 1
palmitoyl trifluoromethyl ketone 0.5 0.5 1
Pentolinium Tartrate 0.5 0.5 1
propargyl alcohol 0.5 0.5 1
purpurogallin 0.5 0.5 1
(S)-2-methylbutyronitrile 0.5 0.5 1
t-butyl acetylene 0.5 0.5 1
tetrachlorophenol 0.5 0.5 1
thioacetamide-S-oxide 0.5 0.5 1
trichloromethyl free radical 0.5 0.5 1
Trimethoprim, Sulfamethoxazole Drug Combination 0.5 0.5 1