Skip navigation

Chemical Dihydroergotamine

These chemicals have comparable sets of interacting genes to Dihydroergotamine.

Filter by interaction type
Similarity Index Common
Interacting
Genes
5-methoxyindole 0.5 0.5 8
Mephenytoin 0.33333 0.33333 8
Midazolam 0.31429 0.31429 11
acacetin 0.3125 0.3125 5
eupatorin 0.25 0.25 4
13-hydroxyellipticine 0.2381 0.2381 5
trans-1,2-dihydro-1,2-naphthalenediol 0.2381 0.2381 5
4'-methoxyflavone 0.23529 0.23529 4
bergamottin 0.23077 0.23077 6
isopimpinellin 0.22727 0.22727 5
norclozapine 0.22727 0.22727 5
oxadiazon 0.22727 0.22727 5
5-hydroxyflavone 0.22222 0.22222 4
6,7-dihydroxyflavone 0.22222 0.22222 4
Voriconazole 0.21053 0.21053 4
2'-(glutathion-S-yl)-deschlorodiclofenac 0.2 0.2 5
acenaphthylene 0.2 0.2 4
EMD 392949 0.2 0.2 3
1-(3-chlorophenyl)piperazine 0.19231 0.19231 5
Celsior 0.19048 0.19048 4