Skip navigation

Gene RTFTZ-F1

Symbol RTFTZ-F1
Name FTZ-F1 related protein
Synonym SF-1
NCBI Gene ID 100135846 Oncorhynchus mykiss
External Links