Skip navigation

Gene VIM-AS1

Symbol VIM-AS1
Name VIM antisense RNA 1
NCBI Gene ID 100507347 Homo sapiens
External Links