Skip navigation

Gene F14B6.4

Symbol F14B6.4
Name Hexosyltransferase
Synonym CELE_F14B6.4
NCBI Gene ID 184446 Caenorhabditis elegans
External Links